Здравейте, детето е на 2г11 месеца...изкарахме вирус на морето и седмица след това бяха такива изследванията. ..Двама доктори казаха,че е от вируса,но аз се притеснявам да не е нещо по-сериозно....имали ли сте подобни резултати?
Детска градина      Профил   *   *
СУЕ      10   mm/h   До 17
***** ПКК      *   *****   ********************
WBC ( Левкоцити - бр.)      9.39   x10^9/L   5.50 - 15.50
Ly% (лимфоцити)   ↓   49.4   %   50.0 - 70.0
Mo% (моноцити)      6.0   %   1.0 - 11.0
Eos% (еозинофили)      1.7   %   До 5.0
Baso% (базофили)      0.9   %   До 1.0
Neu% (неутрофили)      42.0   %   20.0 - 45.0
Ly# (лимфоцити)      4.640   x10^9/L   1.300 - 7.400
Mo# (моноцити)      0.560   x10^9/L   До 0.800
Eos# (еозинофили)      0.160   x10^9/L   До 0.500
Baso# (базофили)      0.080   x10^9/L   До 0.140
Neu# (неутрофили)      3.950   x10^9/L   1.500 - 6.500
RBC ( Еритроцити - бр.)      5.00   x10^12/L   3.70 - 5.30
Hgb ( Хемоглобин )      125   g/L   105 - 131
Hct ( Хематокрит )      0.388   L/L   0.300 - 0.440
MCV (ср. обем на еритроцита)      77.6   fL   73.0 - 102.0
MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. )      25.0   pg   21.0 - 33.0
MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)      322   g/L   260 - 360
RDW (вариация на ерит. р-ие)      13.5   %   11.0 - 15.5
Plt ( Трoмбоцити )   ↑   557   x10^9/L   140 - 509
MPV (ср. обем на тромбоцита)      9.8   fL   7.2 - 11.0
Pct (Тромбокрит)   ↑   5.40   ml/L   2.00 - 5.10
PDW (ширина на тр р-ие) SD      10.9   fL   8.0 - 23.0
***** Урина - ОХИ      *   *****   ***************
Урина pH (Urine)      7.0      4.0 - 8.5
Урина - Относително тегло ( Specific gravity )      1.006      До 1.040
Урина - Белтък (Protein)      Отрицателен      
Урина - Глюкоза ( Glucose )      Отрицателен      
Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)      Отрицателен      
Урина - Левкоцити ( Leukocytes )      Отрицателен      
Урина - Билирубин ( Bilirubin )      Отрицателен      
Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )      Неувеличен      
Урина - Нитрити ( Nitrite )      Отрицателен      
Урина - Кетони ( Ketones )      Отрицателен      
Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )      <1   на поле   До 4
Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )      <1   на поле   До 2
Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )      <1   на поле   До 5
***** Микробиология      *   *****   ***************
Изсл. за патогенни микроорг.(аеробни)-фецес      Не се изолират Shigella и Salmonella      
Изследване за EPEC      Не се изолират EPEC      
***** Паразитология      *   *****   ***************
Морфологични изследвания на фецес      Отриц. за Протозои и Хелминти      
Перианален тест (скочлента Острици) Graham Test      Отрицателен      
Край на справката.
Виж целия пост