# 1 380
като не докажеш твърденията си какво може да очакваш от съда?
дори при доказването им шансът за промяна е минимален, а при недоказване какво да очакваш? - че всичко ще е ОК

Като не успееш да докажеш твърденията, би следвало да очакваш да ти се отхвърли иска и да няма промяна. Но, всеки тръгва с очакването, че искът му ще бъде уважен.
Виж целия пост