Има ли разлика между любовта на майката и тази на бащата?

Бащината любов се отличава от майчината. Любовта между детето и майката е безусловна, тя ги свързва от раждането за цял живот.
При любовта на бащата към детето ситуацията е обратната – тя е придобита любов.

Бащата не носи в себе си детето, не се „сраства” с него чрез всяка клетка. Любовта му се формира в първите години след раждането. Често ще чуете мнение, че бащината любов трябва да се заслужи. В това има известна доза истина. Ако майката приема детето такова, каквото е, то бащата помага на сина или дъщерята да развиват природните си способности, поощрява ги за постиженията им, помага им постоянно да се усъвършенстват. Може дори да се каже, че любовта на бащата е своеобразна награда за успехите на детето.

Затова не може да се говори за преимущество във възпитанието на майката или бащата. Най-важни за нормалното развитие на детето са любовта на родителите, чувството за безопасност и убеждението, че каквото и да се случи, те ще го подкрепят.

Положителната самооценка – сериозен фактор, който оказва влияние върху личността на всеки човек. За децата определещо значение има отношението на родителите към него, а не това на връстници и приятели. Самодостатъчните деца, израснали в семейство с отговорен баща, винаги могат да решат своите проблеми във взаимоотношенията с другите хора, докато децата, които са чували само упреци и забележки, с възрастта стават неуверени в себе си и се боят от негативната оценка на околните. Такова светоусещане може да доведе до дълбоки депресии и детето да загуби голяма част от живота си в борба с тях, вместо да се развива и усъвършенства.

И така, влиянието на бащата формира личността на детето през първите 15-20 години от живота му. В това време то се нуждае от него като сериозен събеседник, с когото може да обсъди личните си проблеми. Задачата на бащите е да се постараят да разберат децата си.

Никой не ни е учил как да бъдем родители. Ние гледаме от своите родители и решаваме какъв тип родители ще бъдем. Не забравяйте, че нашите деца гледат нас. А от видяното зависи как ще се развие животът им.


Включете се в кампанията на Dove Men+Care в подкрепа на бащинството и можете да спечелите чудесни награди за татко и бебе.