1-ва част

Връзката между начина на раждане и последващата детска патология е много важна

Тази статия е превод със съкращения от Cesarean versus Vaginal Delivery: Long term infant outcomes and the Hygiene Hypothesis, публикувана през юни 2011 г. в сайта на Националния център за биотехнологична информация на САЩ, който развива науката и здравето чрез предоставяне на достъп до биомедицинска и геномна информация.

Забележка: Статията можете да намерите и в сайта на Медбио+ в раздела Статии.

Цезаровото сечение е необходим метод в съвременното акушерство, но процедурата нарушава първата бактериална колонизация в организма на бебето. По-доброто разбиране на тази ранна колонизация, върху която оказват влияние и такъв фактор като кърменето, може да доведе до вземане на необходимите медицински мерки за създаване на здравословна бактериална колонизация. Причинно-следствената връзка между цезаровото сечение, нарушението на микробиотата и повечето детски заболявания е очевидна.

НОРМАЛНО РАЖДАНЕ ИЛИ ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ
По време на нормалното раждане контактът с вагиналната и чревната флора на майката е важен източник за началото на колонизацията при бебето. По време на цезарово сечение няма директен контакт и бактериите от околната среда, които не са дошли от майката, играят важна роля за чревната колонизация при бебето. Според някои автори, съставът на първата човешка микробиота може да има дългосрочен ефект върху червата на кърмените бебета.

Въпреки това, има все повече доказателства, че чревните бактерии играят важна роля за постнаталното развитие на имунната система. Следователно, ако чревната флора се развива по различен начин в зависимост от начина на раждане, постнаталното развитие на имунната система също може да е различно. Наличните епидемиологични данни сочат, че атопичните заболявания възникват по-често при бебетата, родени чрез секцио, отколкото при такива, родени по нормален начин. Поради тази причина, съставът на ентеричната микробиота веднага след раждането е изключително важен фактор за постигане и поддържане на доброто здравословно състояние през следващите години от живот.

Въпреки че има увеличаващ се брой доказателства, че чревната микробиота играе важна роля за постнаталното развитие на имунната система, тези механизми все още не са разбрани добре. Маламици-Пъчнър и др. са открили, че само нормалното раждане спомага за производството на различни цитокини, участващи в неонаталния имунитет. Холстрьом и др. е открил връзка между цезаровото сечение, нарушената чревна колонизация и възможната поява на некротизиращ ентероколит (NEC) при недоносените бебета. Макар че епидемиологичните проучвания показват, че цезаровото сечение повишава риска от алергични заболявания през по-късното детство, влошаващите фактори също могат да изиграят междинна роля. Резултатите от няколко изследвания показват, че цезаровото сечение води до забавяне на началото на лактацията. Следователно, много бебета, родени чрез секцио, също страдат от липсата на ранно кърмене като стимулатор на физиологичната чревна флора. Както нефизиологичното начало на колонизацията, така и липсата на ранно кърмене чрез забавяне на лактацията могат да доведат до тези дълготрайни ефекти.

Ражданията със секцио стават все по-чести, затова бебетата не са изложени на въздействието на тези микроби при раждането си. Различните начини на раждане са свързани с различията в чревната микробиота при бебетата. Първоначалните колонии могат да изпълняват ролята на директен източник на защитни или патогенни бактерии през първите години от живота. Резултатите от друго скорошно изследване предлагат подробен преглед на ранните етапи на колонизацията на организма от страна на микробите. Бебетата, родени по нормален начин, са колонизирани предимно от лактобацили, а бебетата, родени чрез цезарово сечение, са колонизирани от комбинация от потенциално патогенни бактерии, които обикновено се срещат по кожата и в болниците, например стафилококи и ацинетобактер, което показва, че бебетата, родени чрез секцио, са колонизирани от кожна флора, за разлика от традиционните вагинални бактерии.

Ефектът от начина на раждане върху развитието на детските болести е започнал да се изследва съвсем наскоро. Ефектът изглежда най-значителен при имунообусловените заболявания. Цезаровото сечение е свързано със значително по-високата заболеваемост от астма, особено при момичетата, и алергичен ринит, но не атопичен дерматит. Това повишаване е още по-очевидно, като се вземат предвид факторите, свързани с цезаровото сечение. Рискът от астма е по-висок с 60% при жените, подложени на повторно цезарово сечение без изтичане на водите, в сравнение с бебетата с изтичане на водите и/или раждане преди цезарово сечение.

Бебетата, родени чрез цезарово сечение, е много по-вероятно да се разболеят от целиакия и да бъдат хоспитализирани при гастроентерит.

През последните десетилетия заболеваемостта със захарен диабет тип 1 рязко се е повишила заедно покачващия се брой раждания със секцио. Резултатите от мета-анализ показват, че заболеваемостта от захарен диабет тип 1 при бебетата, родени с цезарово сечение е с 19% по-висока.


Комплектът хранителни добавки от серията NARINЕ BABY създава здравословна колонизация на червата при бебетата, родени секцио или по нормален път, но при липсваща полезна микрофлора на майката.


Вагинален пробиотик NARINЕ LADY създава здравословна колонизация на влагалището за подготовка при планиране на бременност.

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Цезаровото сечение е необходим метод в съвременното акушерство, но процедурата нарушава първата бактериална колонизация в организма на бебето. По-доброто разбиране на тази ранна колонизация, върху която оказваа влияние и такъв фактор като кърменето, може да доведе до вземане на необходимите медицински мерки за създаване на здравословна бактериална колонизация. Причинно-следствената връзка между цезаровото сечение, нарушението на микробиотата и повечето детски заболявания е видна, но продължава да се изследва.

Очевидно е, че бебето, родено след 8-сантиметрово разкритие и дълго раждане, е изложено на много по-различна микробиална среда, в сравнение с бебето, родено чрез цезарово сечение по искане на майката преди изтичането на водите. Наивно е да се мисли, че плодът е изложен на въздействието на микробите само при преминаването на главата през вагиналния отвор към перинеума и да се игнорира постоянният контакт с вагиналната флора след изтичането на водите.

Ролята на антенаталните и интранаталните антибиотици също трябва да се вземе предвид. Според стандартното медицинско обслужване, антибиотиците трябва да се приемат преди цезаровото сечение, както и от майките с преждевременно раждане и/или преждевременно изтичане на водите. Като се вземе предвид всичко това, влиянието на антенаталните антибиотици е значително.

Връзката между начина на раждане и последващата детска патология е много важна. Тя придобива още по-голямо значение, тъй като желанието на майките да се подложат на първично цезарово сечение се покачва, а случаите на нормално раждане след секцио спадат.