Към ДМСГД,гр.Сливен функционира Дневен център за деца от 0 до 7 години. Предлагат се два вида услуги- дневна грижа/7.30-16.00ч/ и почасови занимания/индивидуална работа със специалист/.
Услугите са безплатни - изисква се Направление от Отдел”Закрила на детето”към ДСП-гр.Сливен.

Дейността ни е насочена към деца с:
•Изоставане в нервно-психическото и психомоторно развитие
•Изоставане в двигателното развитие вследствие на Детска церебрална парализа и други заболявания на опорно-двигателния апарат
•Изоставане в говорното развитие
•Комуникационни затруднения
•Поведенчески отклонения
•Деца със сензорни нарушения
•Деца със специални потребности, на които предстои интегриране в ясла или детска градина

Нашите услуги включват:
•Рехабилитационни процедури
•Диагностична и терапевтична работа с психолог
•Обучителни занимания с педагог
•Логопедична работа
•Индивидуални занимания и групови сесии по Релационна психомоторика

За контакт:
Адрес: гр.Сливен, ул.Карандила №75
Тел.:044/667328
www.dmsgd-sliven.com
Виж целия пост