Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 33

 • 23 625
 • 250


Важно!!! Споделено от Kezaja
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=513758.msg16805594#msg16805594

Предните ни теми

Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 32
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 31
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 30
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 29
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 28
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 27
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 26

Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 25

Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 24
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 23
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 22
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 21
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 20
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 19
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 18
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 17
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 16
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 15
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 14
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 13
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 12
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 11
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 10
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 9
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 8
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 7
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 6
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 5
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 4
Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 3
Аутистичен спектър - обединена тема 2
Аутистичен спектър - обединена тема  

Клиника по детско - юношеска психиатрия „ Св. Никола”

СБАЛ Св. Наум - IV км

Час за ЕЕГ - СБАЛ "Св.Наум" -  02/97 02 149

Скенер СБАЛ "Св.Наум" - 02/97 02 300, 02/971 14 08

ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ DSM V с благодарности за превода на констанца новоДиагностични критерии
На амер.психиатрична асоциация:

•   Критерии  DSM ІV.
А. Анормално или нарушено развитие, наблюдавано преди 3-годишна възраст, в поне една от следните области:
1)   Рецептивна или експресивна реч, използвана при социално взаимодействие.
2)   Развитие на селективни социални привързаности или реципрочни социални взаимодействия.
3)   Функционална или символична игра.
В. Трябва да бъдат представени поне шест симптома от (1), (2) и (3), като поне два са от (1) и поне по един от (2) или (3):
1) Качествено нарушение на социалното взаимодействие в поне две от следните области:
а) Липса на адекватно използване на очен контакт, изражения на лицето, пози на тялото и жестове за регулиране на социалното взаимодействие.
б) Липса на изграждане (съответно за умственото развитие и независимо от широките възможности) на взаимоотношения с близки и приятели, които включват взаимно споделяне на интереси, дейности и чувства.
в) Липса на социално-емоционална реципрочност, проявяваща се като нарушен или отклонен отговор на чувствата на другите хора, или липса на моделиране на поведението в съответствие със социалното обкръжение, или слаба интеграция на социалното, емоционално и комуникативно поведение.
г) Липса на спонтанно желание за споделяне на радост, интерес или постижение с другите хора (напр. липса на показване, даване или посочване на другите хора на предмети, които интересуват индивида).
2) Качествени аномалии в комуникациите, показани в поне една от следните области:
а) Намалено или пълна липса на социален език, който не се съпровожда от опит да се компенсира посредством използването на жестове или мимики като алтернатива на комуникацията (често предхождана от липса на комуникативно бъбрене).
б) Съответна липса на инициатива или поддържане на разговор (комуникативно разменяне) (на кавото и ниво да е развита речта), при който се отговаря реципрочно на комуникациите на другия човек.
в) Стереотипно или идиосинкретично използване на речта или идиосинкретично използване на думи или фрази.
г) Липса на варираща, спонтанна волева игра или (в по-малка възраст) на социална въображаема игра.
3) Ограничени, повтарящи се и стереотипни шаблони на поведение, интереси и дейности, показани в поне едно от следните:
а) Всеобхватна заетост с един или повече стереотипни шаблони на интерес, който е аномален по контекст или фокусиране, или един или повече интереси са аномални по тяхната интензивност и определено естество, или не са в тяхното съдържание или фокус.
б) Очевидно натрапчиво придържане към специфични нефункционални рутинни дейности или ритуали.
в) Стереотипни и повтарящи се моторни маниеризми, които включват пляскане с ръце или пръсти, или въртене или движения на цялото тяло.
г) Прекалена заетост с части от предмети или нефункционални елементи на материали за игра (като техния мирис, излъчван от повърхността им, или звука или вибрациите , които те предизвикват).
ICD-10.

Международна класификация на болестите:

•   Критерии ICD 10.
А. Общо шест от точки (1), (2) и (3), като поне две от (1) и по една от (2) и (3).
1.   Качествено нарушение в социалното взаимодействие, показано в поне две от следните:
а) забележимо нарушение в използването на множество невербални поведения, като очен контакт, изражения на лицето, пози на тялото и жестове при регулиране на общуването.
б) липса на изграждане на приятелски връзки, съответни за възрастта.
в) значително нарушено изразяване на удоволствие от щастието на другите.
г) липса на социална или емоционална реципрочност.
2.   Качествено нарушение в комуникирането, показано в поне едно от следните:
а) Забавено или напълно липсващо развитие на социална реч (без да се съпровожда от компенсиране с помощта на алтернативни начини за комуникиране, като жестове и мимики).
б) При индивидите с адекватна реч, значително нарушение във възможността да се започне и поддържа разговор с другите хора.
в) Стереотипно или повтаряемо използване на речта.
д) липса на различни спонтанни волеви игри или обществено-имитационни игри, съответни за възрастта.
3.   Повтарящи се и ограничени и стереотипни шаблони на поведение, интереси и дейности, показани в поне един от следните критерии:
а) непреодолима прекалена заетост с един или повече стереотипни и ограничени шаблони на интерес, които са аномални по интанзивност или по фокус.
б) очевидно натрапчива привързаност кам специфични рутини или ритуали.
в) стереотипни и повтарящи се двигателни маниеризми (напр. пляскане или извиване на пръсти или ръце, или сложни движения на цялото тяло).
г) натрапчива прекалена заетос с части от обекти.
Б. Отклонение или анормално функциониране в поне една от следните области, проявени преди навършване на 3-гоодишна възраст:
(1)   Социално взаимодействие.
(2)   Реч при изпозване при общуване.
(3)   Символична или въображаема игра.
Критериите са взети директно от ICD-10 /16/ справка тук


Сравняване на категориите, влизащи в диагнозата ГРР (PDD) в класификациите DSM и МКБ-10 (ICD-10) с благодарности за превода на констанца ново


Логопедичен сайт със справка на голяма част от логопедите

Полезни материали за деца от спектъра - блог с материали от всички майки Hug
СИД - Сензорно интегративна дисфункция. Сензорна интеграция.
Енциклопедия Аутизъм.
РАБОТА С ДЕЦА С АУТИЗЪМ.О. И. Ловаас
Методът на Ловас.От майки за майки.
АУТИЗЪМ.КРАТКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ


Тестът "Погрешно вярване" (false belief test)
Чек-лист за нарушена комуникация в ранно детство
Аутизъм, теорията за Екстремния Мъжки Мозъкново
Голямата скука на човечествотоново
Стая за игра според Son Rise
Преводът е направен от семейство Атанасови ново

Други теми свързани с аутизма
   
Аутизмът - проблем на 21 век

Специалисти по аутизъм в България  
Деца с генерализирани разстройства
Тема за методите на Роберто Моралес

Диагноза аутизъм
Атипичен аутизъм
Аутизъм и разстройства в развитието
Защо се прави скенер при аутизъм?  
Творчески заложби /рисуване, ..../ при децата с ГРР, атипичен аутизъм
Деца с аутизъм
АУТИЗЪМ - ето една интересна статия и една книга
относно диагноза ГЕНЕРАЛИЗИРАНО РАЗСТРОЙСТВО НА РАЗВИТИЕТО
За майчетата на деца с аутизъм
   
autizum

Аутизъм,синдром на Аспергер
Аутизъм при малките деца
Аутизъм
Деца с аутизъм
Диета без глутен и казеин-мисия възможна
Диета без глутен и казеин - Трудния път към успеха
Диета без глутен и казеин - Трудния път към успехa 2
Правилната диета при аутизма - събрано  от двете теми
Биохимичен подход, диети
КЛУБ на майките с ДЕЦА с ГРР и АУТИЗЪМ има вече собствена интернет-страница

Теми, които имат връзка с аутизма

Какво можем да направим без пари за детето си
За страничните ефекти от ваксините...има ли пострадали дечица...  
Обучение с картинки в Ресурсния център
Специалната майка
   
Писмо на едно дете с увреждания до неговата майка


Благодарности на  Констанца за предоставянето и превода на следните материали:

Оценка, диагноза и третиране на стомашночревните нарушения при индивиди с ASD: консенсусен доклад.
Семантико-прагматично нарушение
Какво е ехолалията?  
"Предложение на амер.психиатрична асоциация за DSM V" :1. , 2. , 3.


Преводите на юл4е Heart Eyes систематизирани от [desi]   bouquet

Аутизмът – поглед отвътре
Темпъл Грандин,
д-р на науките, асистент – преподавател, Университет на Колорадо


Въведение
Липса на реч
Ритъм и музика
Сензорни проблеми
Близост-Отбягване
Машина за притискане
Мъчително безпокойство през пубертета
Лекарства
Бавно подобрение
Семейна история
Симптоми на сензорна депривиация
Директни идеи фикс
Визуализация
Визуализация-продължение
Изключителни умения

Недостатъци и умения

Как се научих да чета
Наставник
Кой ми помогна да се възстановя

ДЕСЕТ НЕЩА, КОИТО ВСЯКО ДЕТЕ С АУТИЗЪМ БИ ИСКАЛО ДА ЗНАЕТЕ

Част I-ва
Част II-ра

Митове за аутизма

Странна случка с куче през нощта – от Марк Хадън
Ерик Чен

Част I-ва
Част II-ра
Част III-та
Част IV-та
Част V-та

Бърз тест за деца на 18 месеца

КАКВО Е АУТИЗМЪТ?
НЕРАЗБИРАНЕ НА АУТИЗМА

ПРИЗНАЦИ НА АУТИЗЪМ
ПРИЧИНИ ЗА АУТИЗМАОБУЧЕНИЕ НА АУТИСТИТЕКАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО СЪМ АУТИСТ

МИТОВЕ ЗА АУТИЗМА – ТЕОРИЯ НА УМА
Ерик Чен

Част I-ва
Част II-ра

100 лечения и терапии за Аутизъм Спектър нарушения

Информация за стволовите клетки

Линк 1 , втори, трети, четвърти има още много подобни - справка Гугъл

Аутизмът. Oтговори на най-важните въпроси -  Книга
Сензорен сайт
Как самостоятельно изготовить Flash Cards и тук, и тук, и тук

Деца индиго

The ABA Program Companion

Писане контур и тук и още идеи

Сайт за англоразбиращите
Donna Williams' Personal Space

Сайт за компютърни игри
 
Психично здравен сайт

Son-rise

програмата Son-rise http://www.autismtreatmentcenter.org/

Терапия с музика и животни
Холдинг терапия
Мама терапия
Аудио-Психо-Фонология.Д-р Томатис.
Applied Behavior Analises - АВА ново

Обучителни игри:
Образователни игри за изтегляне
Мини игри
Още много игри за изтегляне
Страницата на Марк(обучителни материали) ново

Писмо от Жени Попова - програмен асистент на деца с аутизъм  към специализирано училище в Канада.

Предавания:

Едни от нас - с участието на Calathea /15.01.2010г.
На Кафе с участие на Влади Цолова,Мина Ламбовска и др..06.02.2012 г.
Ирена Соколова: Децата с аутизъм са 10% от всички деца.ТВ Нова,с участието на Влади Цолова.
Цената на живота: Пъзелът на аутизманово

     Полезни връзки на руски език:ново

     Особое детство.Книга на аутистката Ирис Юханссон
     Жизнь других  предоставен от Констанца
     Несколько "НЕ" для семей, в которых есть ребёнок с осо … нностями развития от Констанца
     Аутизм и АВА терапия от Констанца


     Тест АТЕС от Любознателна/Констанца
     Няколко теста от [desi]
     Справяне с проблемното поведение на децата: съвети към родителите на деца с Аспергер + 2 част от Констанца
     Разликите между разстройствата от аутистичния спектър и шизофренията  -  резюме/превод от DoctorAl

     Семантико прагматично нарушение  
     Игри с аутистични деца
     Разбиране на аутизма . Стивън Оливър
  
     Филм за аутизма - "Мозъкът на Юго"

  НОВО - образователен късометражен филм за децата със специални потребности в училище
  https://www.facebook.com/share/v/WUxcdnNm4zSXSLQt/
  Виж целия пост
  # 1
  Много благодаря за новата тема Hug

  Аз си ходя на всичко, дето организират в училище. Още в яслата стана ясно че моето не е като другите. Но никога не знае човек, може един ден да реши да влезе в залата и да седне до мене, не държа и да участва...
  Виж целия пост
  # 2
  Много благодаря за подкрепата, момичета!
  Благодаря и за Новата тема!

  След злополучното първо тържество реших, че повече няма да участва в никакви подобни прояви. Това беше първосигналната ми реакция. Разбира се, много плаках. Много се обвинявах, че въобще съм го пуснала да ходи. Дори обмислях да го преместя в друга детска и започнах проучване на евентуални варианти... Наистина го изживях тежко.
  Но впоследствие реших, че за детето вероятно ще е по-добре да не го лишавам  от такива мероприятия. Прецених, че колкото повече се опитва да живее живота на децата в норма, колкото повече присъства в  средностатистическото ежедневие на такива деца, толкова по-голям е шансът му да се доближи в развитието си до тях. В онзи момент си мислех, че ще навакса изоставането. Към днешна дата това ми изглежда невъзможно.
  Особено много ме притеснява, че се засилиха стереотипиите напоследък. Чудя се на какво може да се дължи. За дълго бяха изчезнали. Продължаваше да ходи на пръсти, но това беше единствената му видима странност. И прекалено бавните му и нескопосани движения.
  А сега почти постоянно се придвижва подскачайки, ходи развълнувано напред-назад. Завива ми се свят, докато го гледам. Пърха за всяко нещо и най-новото - започна с чупещи движения на пръстите. Това продължава от около седмица. Може би покрай празниците много впечатления се натрупаха и не успява да преработи всичко...
  Виж целия пост
  # 3
  Благодаря за новата тема.
  За много години момичета! Нека новата година донесе здраве, успехи и малко повече спокойствие. Нека децата ви правят своите малки крачки напред, подкрепени от вашата безрезервна обич.

  Катрал, хиляди извинения, не знам защо съм те изпратила чак в Испания, нещо съм се объркала явно.

  Аз съм преминала по целият път - от  най-ужасните тържества на които ми е идвало да потъна вдън земя, до тези, в които детето ми в участвало с думички или в сценка и с танц. За мен беше и ценно че госпожата каза в 3 група - той си научи думите за тържеството без проблем и си ги каза, макар и с малко запъване. Тя  никога не беше обръщала снимание че той няма проблем да ги научи, аз знаех добре че той може, просто трябваше да мине малко време за да могат всички наоколо да видят че е странен но това не значи напълно неспособен.

  Най-големият проблем на децата ни не е това че не могат да научат думичките а реакцията на сензорното претоварване, затова трябва да се работи именно върху него. Ненапразно казвам за сетен път че именно сензорната дезинтеграция кара децата ни да изглеждат странни. Защото ако я нямаше, те макар и да не разбират какво се случва щяха да изглеждат като всички. А те постоянно използват случаите когато не са в "час със ситуацията" да се самостимулират или успокояват.


  Лили, това е сензорен начин за справяне с емоциите (тревожност или приповдигнатост) . Обмисли накъде могат да бъдат пренасочени ( разбора се паралелно с работата по разбиране какво се случва в ситуацията). Примерно приповдигнатите емоции могат да бъдат изразявани с пляскане с ръце , междуметия като "еха уха иха и-еее", дори подскачане. Това ще изглежда малко детински, но пък ще е в контекста на ситуацията. По-нататък може реакцията да се "прибие" до усмивка, махване с ръка. Тревожните и притеснени състояние пък трябва да се пренасочват към - забавено дишане, броене на ум, стискане на някакви предмети. Но отново всичко това може да помага ако (!) паралелно се повишава разбирането и приемането на ситуацията. КАто общо мога да кажа че детето е с Хипо и всичко това води до самостимулиране. Извод - трябва активно в свободното време тези сензорни нужди да бъдат запълвани за да може детето да не е в постоянен сензорен глад.
  Виж целия пост
  # 4
  Момичета някой пробвал ли е това нещо да даде отзиви. Планирам курс да направим, още търсим напасване като време/ваканция и тн. През това време ще се радвам да чуя, ако някой има опит да разкаже.
  https://veselata.com/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d1%80% … 0%b0%d1%86%d1%8f/
  Виж целия пост
  # 5
  Катрал би ли споделила моля те ако не е неудобно какво целиш с тази процедура? Аз четох доста противоречиви изследвания.

  Освен това се чудя как този център е получил разрешение за този дип дейност. В Русия примерно тези процедури са изцяло под шапка на Минздрав тъй като са все още недостатъчно изследвани и не се прилагат при малки деца. Дори в изследването на англ от 2015  което четох възрастта беше 12+
  Виж целия пост
  # 6
  Момичета някой пробвал ли е това нещо да даде отзиви. Планирам курс да направим, още търсим напасване като време/ваканция и тн. През това време ще се радвам да чуя, ако някой има опит да разкаже.
  https://veselata.com/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d1%80% … 0%b0%d1%86%d1%8f/

  В София има един, който прави същото, аз отказах, неясни са ми страничните ефекти.
  Виж целия пост
  # 7
  Мисля, че вече писах за това и се извинявам, ако се повторя.
  Във връзка с опорно двигателните дефиците на детето и липсата на конкретна и адекватна медицинска насока решихме да пробваме с миопунктура. При тази процедура се вкарват дълги, тънки игли до най-вътрешния слой мускули в случая на детето и се пуска мед. ток. Това ми обясниха. Определено имаше ефект по отношение на физиологичните проблеми. Не ги решихме с тази процедура, но настъпи подобрение в определени аспекти на състоянието на детето. Но аз забелязах и промяна в поведението на детето. Понеже се случи по време на процедурите смятам, че е страничен благоприятен ефект. Но когато човекът, който в нашия град прилага тази терапия поска да бучи игли и пуска ток в основата на черепа и врата категорично отказах и даже се скарахме. По-късно когато отидохме при първоизточника на тези процедури в София и обясних защо не желаем да работим с обучения от тях терапевт казаха, че правилно съм отказала намерението му да бучи с игли и пуска ток в зоната на главата. В случая при тази терапия игли няма, но пише силен ток, което мен лично категорично би ме спряло. Тогава когато се карахме с терапевта цялото ми същество и всички видове инстинкти крещяха НЕ на процедурите с ток и игли в зоната на главата. Проблемите, с които живеем са сериозни, но не приемам детето да се ползва като опитно зайче на принципа - да, има еди какъв си риск, но дайте да видим какво ще стане. Това че има вероятност да се подобри или оправи, но е по-скоро като надежда отколкото медицински обосновано очакване ме кара да избирам да не поема риска, който касае живота на детето или евентуално влошаване на сегашното състояние.
  В Москва в държавната детската болница ползват различни методи от типа на тези, които в БГ се наричат нетрадиционни, но са и много грижовни и внимателни към децата по всички възможни начини които можете да си представите. И на тях може и да се доверя за нещо такова, но не и на някой в БГ например, който прилага такава процедура в не болнична обстановка и без контрол от множество квалифицирани в различни области специалисти.
  Виж целия пост
  # 8
  Добър ден, прекрасни дами!
  Аз съм баща, но се надявам това да не е проблем. С моята чудесна съпруга имаме момченце на годинка и два месеца и половина. Ако трябва да съм честен, от известно време се  побъркваме, самоизяждайки се от притеснения за малкия юнак. Ще се опитам да споделя "болката" си. Накратко казано - момчеценто ни проходи на 13 месеца без чужда помощ, преди това дълго време лази.
  Филмите ни започнаха от няколко седмици, в които забелязваме, че синът ни прави едни движения с ръчичките, а именно - гледа ги, свива и пуска юмрука. Може да е за няколко секунди, но си гледа ръчичката и "изпомпва". Понякога го прави без причина, но най-често се случва, когато е легнал в майка си и суче и вечерта, когато го къпем във ваничката. Подобни ситуации ги има по 5-6 пъти на ден понякога дори и за 2-3 секунди.
  Нещата се наслагват предвид останалите "непостигнати" неща за възрастта
  - не сочи с пръст далечен обект/човек
  - не пляска с ръце
  - използва показалеца, но по-скоро да "пипне" нещо в книжка или детайл на играчка
  - уж се упражняваме, но не маха с ръчичка за здравей и чао
  - говорът се свежда до срички (баба, мама, дада, нана и прочие) и звуци без да имат смислова насоченост.
  - когато иска нещо мънка, понякога и с ръмващи звуци
  - играе си с всички играчки по предназначение, но афинитет има все още да обръща колички/коли и да бута колелата с пръстче или ако е по-голяма гумата - с цяла ръка

  Направихме една неформална консултация в Карин дом, които зададоха следните въпроси и на практика отхръвлиха нещата, които ни притесняват като незначителни.
  - Дали е лазил преди да проходи (Да, дори и понякога прибягва до лазене, докато си играе с кученцето ни или с топка)
  - Дали се катери (Да, буквално навсякъде се опитва и го прави)
  - Дали поддържа очен контакт (Да, налице е)
  - Дали има емоционална комуникация (Да, ако се удари мъничко търси някого от нас, ако се забавляваме и се смеем и той се смее)
    В понеделник имаме записан час при детски невролог д-р Щилиянов, за гореописаните проблеми с движенията и т.н
  Простете за дългия пост, просто имаме нуждата да вентилираме с жена ми, тъй като идва в повече всичко. Бабите, с които понякога прекарва време, отхвърлят всичко буквално иии да.
  Благодаря Ви и ще се радвам да получа мнение
  Бъдете здрави!
  Виж целия пост
  # 9
  Един въпрос имам за сега , за да започнем отдалеко - каква е причината за това втренчване, от къде идва, какво ви кара да мислите толкова концентрирано и целенасочено  в тази насока.

  За Щилянов - можете да очаквате всичко, аз от него до сега един доволен не видях. Ръси диагнози при условия че не е психиатър и така да се каже не му влиза в кръга на правомощия да поставя диагнози с различен от неговия кръг профили на заболяване.
  Виж целия пост
  # 10
  Един въпрос имам за сега , за да започнем отдалеко - каква е причината за това втренчване, от къде идва, какво ви кара да мислите толкова концентрирано и целенасочено  в тази насока.

  За Щилянов - можете да очаквате всичко, аз от него до сега един доволен не видях. Ръси диагнози при условия че не е психиатър и така да се каже не му влиза в кръга на правомощия да поставя диагнози с различен от неговия кръг профили на заболяване.
  Редакция: Конкретно на въпроса защо се втренчваме... Не знам как да го опиша. Всичко започна с четене и от снежна топка стана лавина.
  Благодаря за бързия отговор! Със сигурност не се отсява причина/повод да започне да го прави. Вицдайки отстрани какви са движенията, ми бие точно на finger/hand posturing. Някакъв вид стимване.
  Днес бях самичък при джипито, с оглед грипния сезон, а и знам, че пред нея няма да го направи. Бях обаче подготвен с клипове. Думите ѝ бяха: усмихва ли се? има ли очен контакт с вас, значи всичко е наред.
  Обяснението ѝ е, че се изследвал, с което вътрешно не се съгласих. Да си гледа ръчичките и пръстчетата пред очичките, не ми бие на излседване на тялото. Ще се побъркаме...
  Виж целия пост
  # 11
  Стиймингите ги има при всички хора. Да кажем - наместване на очила, приглаждане на коса, оправяне на яка, "Нали или Значи" в думите, клатенето на крака  и много други. Въпросът е какво цели този стийминг. При децата на вашата възраст е сензорно и емоционално, прилагат го за опознаване на себе си и/или света. Гледането на пръстите е едновременно сензорна и вестибуларна стимулация, подготовка за координация ръка око.
  Усмихването и очния контакт го имат много от децата от Спектъра така че за съжаление това че ги има не значи нищо.
  За едно дете на вашата възраст симптомите които намекват че нещо би могло да бъде притеснително ( но може и да не се окаже такова) биха били -  липсата на интерес към всичко наоколо ( прекалена апатия, вглъбеност, замисленост) ,  липса на реакция към контакт (който се опитват да осъществят с детето околните) и аз бих сложила раздразнителност, лош сън, лошо хранене.

  Мисля че в момента сте в шок и трябва да се успокоите. Аз не мога да дам 100% гаранция  дали имате или нямате проблеми но така бих казала на всеки родител на дете на година и два месеца. Прекалено рано е за да могат да правят изводи за което и да е било дете. Прекарвайте максимално време с детето и ограничавайте устройствата, сякаш това са общовалидни съвети за тази възраст.
  Виж целия пост
  # 12
  За едно дете на вашата възраст симптомите които намекват че нещо би могло да бъде притеснително ( но може и да не се окаже такова) биха били -  липсата на интерес към всичко наоколо ( прекалена апатия, вглъбеност, замисленост) ,  липса на реакция към контакт (който се опитват да осъществят с детето околните) и аз бих сложила раздразнителност, лош сън, лошо хранене.
  Бих добавила и активна съпротива за влизане в контакт със околните.

  Децата ми, и в норма и извън, са го правили това гледане на ръцете/краката. Опознаване на себе си и възможностите си.
  Виж целия пост
  # 13
  Разбирам, просто е адски странно, че реално от скоро започна да го прави активно, за да е забележимо. В комбинация с несочене с пръст на обект/човек, непляскане с ръце и немахане за здрасти и чао, както казват хората - идва ту мъч.
  Виж целия пост
  # 14
  Може просто да го пресирате детето и затова да не иска
  Виж целия пост

  Започнете да пишете...

  Страница 1 от 1

  Общи условия