Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Права на деца с 90% и повече намалена възможност за соц. адаптация с чужда помощ

  • 33 695
  • 141
Най-голямата радост на едно семейство са децата. Когато по някаква причина някое от тях получат заболяване, причиняващо инвалидност, това е трагедия. Някои родители се отказват от грижи за тези деца, тъй като отглеждането им се струва непосилно. В тази статия ще разгледаме, какви права имат родителите на деца с 90% и повече намалена възможност за социална адаптация с чужда помощ, които въпреки трудностите, продължават да се борят.
 
Макар че понякога държавата е като мащеха към своите поданици, тя все пак е предвидила известни компенсации за тези деца.
 
На първо място това е право на месечна добавка в размер 70 на сто от минималната работна заплата за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. При загубена 90% възможност за социална адаптация, това се счита за трайно увреждане, въпреки че решението на РЕЛК е за дву- или тригодишен период. Това право се дава от чл.43 (1) от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). За да можете да се възползвате от това право, трябва да подадете молба-декларация за получаване на месечни добавка по чл. 43 от ЗИХУ като правото възниква от датата на инвалидизацията на детето, до три години назад от подаване на молбата, но не по рано от 01.01.2005, защото това е датата, в която е влязъл законът в сила.

Т.е. ако вашето дете е родено през март 2000 година и чак през юни тази година (2006-та) е получило решение от РЕЛК, в което е записано, че датата на инвалидизация е март 2002 година, то означава, че има право на добавката от март 2003 година. Но тъй като законът влиза в сила от януари 2005, то значи ще получите накуп 12 вноски по 105 лева за 2005 година + 6 вноски по 112 лева за януари-юни 2006 година и по 112 лева за всеки месец от юли нататък.

Двоен размер на детските. Те се отпускат, НЕЗАВИСИМО от дохода, което означава, че при подаване на молбата, не е необходимо да се попълва декларация за доходите на родителите.

Месечни добавки за социална интеграция. Това право възниква по силата на чл.42 от ЗИХУ. За да можете да ползвате правата по този член е необходимо да подадете молба за социална оценка в Социални грижи по местоживеене и след изготвянето на социалната оценка, да подадете молба за социална интеграция. Правото по този член се ползва от датата на подаването на молбата за социална оценка.

Безплатен превоз в градския транспорт, Ж.П. транспорт и автобусен транспорт. Молби се подават в Социални грижи по местоживеене.

Чл. 46 от ЗИХУ предвижда времето, през което лицата са полагали грижи за човек с трайно увреждане и не са били осигурявани, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване. За същия период лицата се смятат за здравно-осигурени при условия и по ред, определени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). За здравното осигуряване се подава молба до началника на Социални грижи.

Тъй като в ЗЗО чл.40, ал.2, т.8 пише, че се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал. 1, родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, е възможно да ви откажат тази привилегия, ако детето ви е с точно 90% намалена възможност за социална адаптация. За трудовия стаж все още нямам точна информация как точно става признаването му (КЗО е доста обемен).
 
ЗИХУ предвижда и възможност за отпускане на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство или преустройство на жилище (молба) и отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения за облекчаване и компенсиране на уврежданията (молба).

Съществува възможност за преференциални такси и безплатни минути за стационарни и мобилни телефони.
 
Това е накратко и ще се радвам, ако имате някакви забележки или направите уточнения по темата. Ако имате въпроси ще се опитам да помогна, доколкото мога.

Тази статия първоначално е публикувана в http://zdrave.start.bg/ и няма претенцията да бъде изчерпателна, но се надявам поне да е представила систематизирано нещата.
Виж целия пост
# 1
какво означава преустройство на жилище - премахване на вана в банята за да влиза инв. стол за къпане озбачава ли преустеойство и колко пари се отпускат по тази точка - благодаря
Виж целия пост
# 2
Първо благодаря на автора на темата за подробното изложение. Но аз искам да попитам, сто процента сигурно ли е, че като родител на дете с увреждане нямам право на винетка, нито да внеса кола без мито, макар че имам право да я преустроявам?
Виж целия пост
# 3
Имаш право да внесеш кола без ДДС, когато детето е над 6 г. За винетката мисля пак е такова ограничението.
Виж целия пост
# 4
Благодаря, Живко!
 newsm78 На мен ми казаха до забравя до 18 - години на детето. Специално за винетката говоря. От закупуването на кола, дори без мито, сме на светлинни години.
Виж целия пост
# 5
Темата е е доста подробна! Благодаря!   bouquet На мен ми отказаха градски транспорт, защото детето било много малко и нямало къде да пътува...  Whistling
Виж целия пост
# 6
Имаш право да внесеш кола без ДДС, когато детето е над 6 г. За винетката мисля пак е такова ограничението.

Много умно...
До 6 години, значи или можем да ги носим на гръб или по някаква причина сме по-богати.
Не го разбитам това...честно!
Виж целия пост
# 7
Реза, чакай да ти кажа къде се ражда абсурда, според една служителка в соц. служба. Право на винетка, закупуване без мито и т.н. има всеки със съответен процент от ТЕЛК. Децата не са изключение. Проблемът е, че МПС - то, за което е винетката трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да е на името на съответния човек с увреждане или на съпруга/съпругата. Някакъв си закон за общата имуществена собственост го допускала. Но не можеш да закупиш кола на името на детето / или можеш но нещо по съдебен път/. А това че си родител newsm78....ами....има обща съпружеска, но не и родителска собственост.
Звучи объркано но горе долу така ми го обясниха.....не че много им вярвам де.....
Виж целия пост
# 8
Да истина е това за възраста, аз дори мислех че е до 7 г.
А под 90%, но над 50% на какво има право детето?
Виж целия пост
# 9
Здравейте,
Държавата ,в която живеем е `унииикална`!
Когато ме разпитваха в Закрила на детето за точните проблеми на сина ми, се оказа 4е нямат въпросник за бебета!Те явно-бебетата- не са хора,докато не навършат поне 6 години!?!
На нас ни отпуснаха само помощ за телефон и социална интеграция.
От друго нямаме нужда защото това е бебе,както вече и друга мама каза, и живее в отлична сем.среда.Кой не се старае средата за детенцето му да е отлична?Мислех, 4е кандидатсвам за помощ,а не оценка! newsm78
Виж целия пост
# 10
А това че си родител newsm78....ами....има обща съпружеска, но не и родителска собственост.

Не знам кой ги мисли тия неща, но са абсурдни. ooooh!
Въз основа на какви критерии е определена точно тази възраст?!
Виж целия пост
# 11
Цитат на: kuneto
какво означава преустройство на жилище - премахване на вана в банята за да влиза инв. стол за къпане озбачава ли преустеойство и колко пари се отпускат по тази точка - благодаря
Според ПРАВИЛНИКа за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания:
Чл. 50.  (1) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност и деца с трайно намалена възможност за социална адаптация, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.
   (2) За получаване на целевата помощ по ал. 1 се подава молба-декларация съгласно приложение № 10, към която се прилагат следните документи:
   1.  фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон;
   2.  документ, съдържащ данни за доход на член от семейството през последните 12 месеца;
   3.  копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
   4.  лична карта (за справка).
   (3) Социален работник от дирекция "Социално подпомагане" извършва оглед и удостоверява със социална анкета, че преустройството е извършено с цел осигуряване свободно придвижване на човека с увреждане.
   (4) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска по предложение на социалния работник.
   (5) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 20 дни след подаване на молба-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1.
   (6) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от издаването й.
   (7) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
   (Sunglasses Заповедта по ал. 7 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Закона за административното производство.
Което според мен означава, че можеш да подадеш молба, а социалният ще направи преценка.

Първо благодаря на авторката на темата за подробното изложение.
Автора Wink
Но аз искам да попитам, сто процента сигурно ли е, че като родител на дете с увреждане нямам право на винетка, нито да внеса кола без мито, макар че имам право да я преустроявам?
СПИСЪК на заболяванията и уврежданията, при които се допуска безмитен внос на автомобили за лица над 6 г. с трайно намалена работоспособност или възможност за социална адаптация до 90 на сто включително:  внос на автомобили
1. Лъжлива става на бедрото или подбедрицата при общи и местни противопоказания за оперативно лечение.
2. Анкилоза или рязко изразена контрактура на едната или на двете тазобедрени стави.
3. Едностранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 30 градуса C, или двустранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 50 градуса C.
4. Скъсяване на единия долен крайник анатомично или функционално със 7 и повече сантиметра.
5. Анкилоза на колянната става във флексия под ъгъл, по-голям от 30 градуса C.
6. Халтава колянна или тазобедрена става с абнормни, пасивни безактивни движения.
7. Облитериращи заболявания на артериалните съдове на долен крайник, довели до трофични изменения и затрудняващи походката.
8. Трайна парализа на ходилото или подбедрицата, както и тежка пареза на същите с остатъчни функционални движения в ставите и пръстите.
9. Трайна долна моноплегия, както и тежка долна монопареза.
10. Анкилоза на двете тазобедрени стави.
11. Контрактура на едната или на двете коленни стави, по-голяма от 30 градуса C.
12. Деформация на стъпалото в положение на принудителна трайна дорзифлексия над 10 градуса C и плантофлексия над 30 градуса C.
13. Имплантирани ендопротези на тазобедрената, колянната или глезенната става и състояние след реимплантация на същата при функционални нарушения в моноподалния стоеж, степента на мускулната компенсация, силата и издръжливостта, в обема на движенията и стабилността на имплантанта.
14. Двустранни високи конгенитални луксации при оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта.
15. Значително изразена деформация на гръбначния стълб и торакса със статична декомпенсация на стоежа и придвижването и минимални отклонения в сагитална, фронтална, трансверзална и аксиална проекция от 50 градуса C.
16. Вродени деформитети на долните крайници с нарушение на моно-биподалния стоеж, придвижването, силата и издръжливостта.
17. Хемофилна артропатия с нарушаване на стабилността и мобилитета на крайниците.
18. Артрогрипоза при декомпенсация на придвижването и стоежа.
19. Тежко изразен двустранен елефантиазис, затрудняващ придвижването.
20. Трайна долна параплегия.
21. Генерализирани форми на Бехтерев със засягане на тазобедрените стави.
22. Трайна хемиплегия (включително круциата), както и тежка хемипареза.
23. Средно изразена долна парапареза или хемипареза (включително круциата) със значително нарушение на двигателните функции.
24. Прогресивна мускулна дистрофия.
25. Късни и трайни последствия от травматично увреждане на гръбначния мозък или кауда еквина с рязко изразени двигателни нарушения или тежко разстройство на функциите на тазовите органи.
26. Миопатии с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.
27. Мултиплена склероза.
28. Ампутация или дезартикулация на горен крайник над метакарпофалангиалните стави.
29. Ампутация или дезартикулация на долен крайник през или над метатарзалните стави.
Забележка. При заболявания и увреждания, които не са посочени в това приложение, но значително ограничават двигателните способности, функционалното увреждане се идентифицира (приравнява) към посочените по-горе.


На мен ми отказаха градски транспорт, защото детето било много малко и нямало къде да пътува...  Whistling
Възрастта няма значение, ако детето е с право на чужда помощ, защото картата се ползва от придружителите. Молбата е специална за деца и се попълва от един родителите.

А под 90%, но над 50% на какво има право детето?
Скоро мисля да се поразровя по въпроса, така че търпение.
Виж целия пост
# 12
Доколкото знам карта за безплатен транспорт от социалните (а може би беше и някакви пари за целта) се отпуска, когато детенцето е над 6 или 7г., ако детето е по-малко- нямаш право, това е при социалната оценка. Иначе карти се отпускат от ф-ма Градски транспорт, като трябва с ТЕЛК-а на детето да се иде на място в подразделенията им към общините, попълва се молба и така картата може да се ползва от придружителите (ако ТЕЛК- а е с чужда помощ).
Здравка79, на тебе са ти отказали, защото си ходила при социалните, попитай къде е подразделението на ГТ и иди там, ако ТЕЛК-а на детенцето е с ЧП, няма да има проблем.
За Кунето да уточня: "ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход." - гарантирания мин. доход е 50лв, двойният му размер е 100лв.
Виж целия пост
# 13
Благодаря ви, значи ще си правим ремонта без социалните - май ще спестя малко нерви с тях ... Rolling Eyes Whistling
Виж целия пост
# 14
Доколкото знам карта за безплатен транспорт от социалните (а може би беше и някакви пари за целта) се отпуска, когато детенцето е над 6 или 7г., ако детето е по-малко- нямаш право, това е при социалната оценка. Иначе карти се отпускат от ф-ма Градски транспорт, като трябва с ТЕЛК-а на детето да се иде на място в подразделенията им към общините, попълва се молба и така картата може да се ползва от придружителите (ако ТЕЛК- а е с чужда помощ).
Съгласно Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт Чл. 28 (1) Право на пътуване с Абонаментна карта-носител и Билет за многократно пътуване по утвърден образец за ЦГМ, компенсирани от Столична община до цената на гражданска карта, имат:
1.  Всички инвалиди с общи заболявания, получаващи пенсия, до навършване на 68 години, както и техният придружител, когато имат право на такъв;
2.  Деца с тежки физически увреждания и/или умствена изостаналост, които имат 50 на сто и над 50 на сто намалени адаптивни възможности, както и техният придружител, когато имат право на такъв;

Съгласно чл.25 от ППЗИХУ, деца от 7- до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация, които не вземат карти за градски транспорт (например живеят на село или в малко градче без градски транспорт), им се полагат месечна добавка по чл. 25 в размер на 15 на сто от гарантирания минимален доход. Това е една от добавките по чл.43 от ЗИХУ.

В София няма изискване за минимална възраст, за другите градове - не знам. Освен това в София молба за карта за ЖП, градски транспорт се подава в Социални грижи по местоживеене и се получава пак от там. 
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия