Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Правни насоки от адв. Лора Томанова и адв. Светлана Кирева

  • 20 423
  • 191
# 90
Здравейте,
През 2014г подписах договор с мобилен оператор, по стечение на обстоятелствата не можах да плащам таксите. Миналата година последно получих писмо да погася задължението, но пак не можах. Вчера ми се обади някакъв адвокат с искане до утре да погася всичко ,в противен случай ще ме съдят в понеделник.
До колкото знам задълженията към мобилен оператор са с давност 5г. Въпросът ми е,след като са минали вече 7г.могат ли наистина да ме съдят и какви ще са последствията от това?
Благодаря
Виж целия пост
# 91
Здравейте,
Бих искала да ви попитам при сключване на сделка за покупка на недвижим имат чрез фирма-посредник, има ли право тази фирма да изисква от купувача следната информация в писмен вид:
1. С каква лична сума ще се закупи имота и каква с кредит.
2. Какво работи купувача - длъжност и описание на професията плюс заплатата, за която работи
3. Деклалация, удостоверяваща дали купувача е политическо лице
4. Декларация за произход на средставата, при положение, че сумата, която се дължи на посредника е под 5 000 евро (доколкото помня закона).
Тези документи се изискват от банката , но има ли право и посредникът по сделката да ги иска?
Уточнявам, че този посредник е доведен от продавача и купувачът до този момент не е имал отношение с него.
Благодаря предварително!
Виж целия пост
# 92
Здравейте, zai4eee, при откриване на наследство, наследниците по закон или по завещание и заветниците или техни законни представители са длъжни да декларират наследството пред общината по последното местожителство на наследодателя посредством подаването на декларация по чл.32, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата. Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
Виж целия пост
# 93
Здравейте, Venislava Todorova,

Задълженията, произтичащи от сключен договор за мобилни услуги, с оглед периодичността на вземанията се погасяват с изтичане на кратката тригодишна давност, като началният момент на погасителната давност за всяка месечна вноска започва да тече от момента, в който същата е станала изискуема. Съгласно българското законодателство давността се прекъсва единствено и само посредством признаване на вземането от страна на длъжника; с предявяване на иск, възражение или посредством искане за започване на помирително производство; чрез предприемане на действия за принудително изпълнение в рамките на изпълнително производство от страна на съдебен изпълнител  При образувано изпълнително дело, следва същото да бъде проучено от адвокат, с оглед извършване на преценка за настъпила погасителна давност по изпълнителното дело.  Давността не се прилага служебно, необходимо е същата да бъде заявена, което може да се осъществи посредством предявяването на отрицателен установителен иск или чрез възражение в заповедното производство, а впоследствие и в исковото производство .

Въпросът ми е,след като са минали вече 7г.могат ли наистина да ме съдят и какви ще са последствията от това?
Благодаря

 Отговорът е положителен, като в подобни случаи за ответника остава възможността да релевира възражение за изтекла погасителна давност.
Виж целия пост
# 94
Здравейте, One rose rose, в практиката подробно изброените във въпроса документи съпътстват и са част от всяка една сделка, свързана с придобиване на недвижим имот, изискват се  от страна на банката, както е отбелязано и от Ваша страна в поста, като по отношение на отправеното запитване не съществува задължителна правна уредба, а е въпрос на договорка между страните по сделката, т.е. решава се по взаимно съгласие, постигнато между продавача и купувача.
Виж целия пост
# 95
Здравейте,

Ето какъв е моят казус. Когато съм се родила баща ми ме е изоставил и не ме е припознал. 25 години по-късно ме припозна и след известно време отново ме изостави и сега не си говорим.

В рамките на около 2-3 години(докато бяхме е добри отношения) той ми превеждаше месечна сума, за да ми помага (по банков път).

При така стеклите се обстоятелства според Вас, аз мога ли да го съдя за непревеждани суми от раждането до 18-тата ми годишнина? Той може ли да предяви претенции за сумите, които на по-късен етап ми е изпращал?

Предполагам, че аз ще се явя наследница на неговото имущество в даден момент, ако не е решил да го разпродаде или не измисли друга схема, с която да ме ощети.

Друго, което ме притеснява, ако той реши да ми стовари нова тежест, може ли да изтегли кредит и след като почине, да се окаже, че аз трябва да поема отговорност за връщането му, като негова уж наследница?

Трябва ли да направя нещо, за да се отърва от тази възможност за такъв развой на събитията?

Като цяло нищо не искам от него, но искам и друго да попитам. Когато той почине, а ние не поддържаме никаква връзка, аз ще бъда ли уведомена от власти или някой, че имам наследство?

Още нещо, неговата майка (моя баба съответно) има имоти, които ще следва да завещае на него и на моя първи братовчед, аз явявам ли се наследница и на нея или само на него?

Знам, че е объркано и зададох няколко въпроса и ще съм благодарна, ако внесете малко яснота!
Виж целия пост
# 96
Здравейте, Облаче_111!

При така стеклите се обстоятелства според Вас, аз мога ли да го съдя за непревеждани суми от раждането до 18-тата ми годишнина? Той може ли да предяви претенции за сумите, които на по-късен етап ми е изпращал?
По данните, предоставени ни от Вас, може да се направи обосновано предположение, че отговорът и на двата въпроса е отрицателен - по отношение на първия - съгласно актуалното законодателство издръжка може да се претендира и за минало време, но най-много за една година преди предявяване на съответния  иск, в случай че респективно са налице всички изискуеми предпоставки за него за целия изминал период, като от данните, съдържащи се във въпроса, не може да се направи извод за наличието на задължителните предпоставки за завеждането на никой от исковете за издръжка; относно втория въпрос - в подобни случаи обикновено се приема, че с изплащането на сумите бащата е изпълнявал свой нравствен дълг, поради което и подобна негова претенция най-вероятно би била отхвърлена.

Предполагам, че аз ще се явя наследница на неговото имущество в даден момент, ако не е решил да го разпродаде или не измисли друга схема, с която да ме ощети.
Отговорът на въпроса е положителен.

Друго, което ме притеснява, ако той реши да ми стовари нова тежест, може ли да изтегли кредит и след като почине, да се окаже, че аз трябва да поема отговорност за връщането му, като негова уж наследница?
Всеки един наследник наследява освен активите (недвижими вещи, движими,  банкови авоари и др.),  така и пасивите (задължения, кредити и др.) на своя наследодател, т.е. отговорът и на този въпрос е положителен.

Трябва ли да направя нещо, за да се отърва от тази възможност за такъв развой на събитията?
Преценката е Ваша, като в подобни случаи след откриване на наследството пред наследника се откриват различни  правни възможности за реакция като напр. отказ от наследство или приемане на наследството по опис, но преценка по какъв начин да бъде прието наследството или то да не бъде прието изобщо следва да се прави след обстоен анализ на наследствената маса и цялата фактология и документация по казуса с цел оптимална защита интересите на наследника, което е възможно само и единствено в рамките на платена юридическа консултация.

Като цяло нищо не искам от него, но искам и друго да попитам. Когато той почине, а ние не поддържаме никаква връзка, аз ще бъда ли уведомена от власти или някой, че имам наследство?
Не съществува правно задължение за държавните или общинските органи, както и ред, по който наследник да бъде уведомен за смъртта на наследодателя и респективно за откриване на наследството.

Още нещо, неговата майка (моя баба съответно) има имоти, които ще следва да завещае на него и на моя първи братовчед, аз явявам ли се наследница и на нея или само на него?
Съгласно актуалната законова уредба при наличието на живи деца, внуците не наследяват своите баби и дядовци.

С оглед многото и разностранни въпроси с цел оптимална защита на правата и законните Ви интереси, Ви съветваме да се обърнете своевременно към адвокат.
Виж целия пост
# 97
Здравейте, искаме да закупим имот на името на дъщеря ни, която вече е омъжена, бихте ли ми казали дали има вариант, при който при евентуален развод само тя да остане собственик.
Виж целия пост
# 98
Здравейте,

Детето ми е под 3г., върнах се на работа 3м. преди да ми свърши майчинството. След това се наложи да сменя работодателя и в момента съм в изпитателен срок в друга фирма. В този случай важи ли все още "закрилата" (да не бъда отсранена) за майка на дете под 3-годишна възраст?
Виж целия пост
# 99
Привет! Днес отворих от телефона си фишинг измама чрез имейл и изтеглане на прикачен файл вътре. Има ли някава опасност сега за данните ми или нещо друго като сметките ми в телефона? Каква е опасността в такива ситуации, какво ме съветвате да направя?
Благодаря!
Бъдете здрави!
Виж целия пост
# 100
Здравейте, Анонимен,

Съгласно чл. 22, ал. 1 от Семейния кодекс  "Вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Лични са и вещните права, придобити от единия съпруг, когато кредитор е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг по реда на глава четиридесет и четвърта от Гражданския процесуален кодекс върху вещни права, които са съпружеска имуществена общност."
Виж целия пост
# 101
На постоянен трудов договор съм и в болничен от комисия за заплашващ аборт. В болничния пише заплашващ аборт. Бременна съм в 4 месец. Може ли работодатвл да ме уволни или съм под закрила ?
Виж целия пост
# 102
Здравейте, energy__,

Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда - когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.  В случай че трудовият договор се прекрати на основание чл. 71 от КТ, работникът/служителят не се намира под закрила при уволнение.
Виж целия пост
# 103
Здравейте, Гери75, повече за този род измами и как да се защитите можете да прочете на този уебсайт:

http://www.cybercrime.bg/bg

За измамата можете да съобщите и по имейл на доставчика на услугите.
Виж целия пост
# 104
Здравейте отново, Гери75,

В подобни случаи работничката/служителката се ползва с предварителна закрила при уволнение по силата на КТ  и може да бъде уволнена само и единствено на основание на  изрично изброени и малобройни правни основания - като напр. при закриване на предприятието, от една страна, а от друга - при наличието на други, също така изрично изброени,  правни основания може да бъде уволнена  законосъобразно от страна на работодателя само след получаване на предварително изрично разрешение, предоставено от страна на Инспекцията по труда, като закрилата се прилага по отношение на множество правни основания за прекратяване на трудовия договор -  вкл. и при дисциплинарно уволнение, но не и по отношение на прекратяване на договор със срок за изпитване на основание по чл. 71 от КТ в съответствие и с предходния отговор, предоставен от наша страна посредством пост № 102/27.02.2021 г.

За повече информация се запознайте с нормите на чл. 333, чл. 330, чл. 328 от КТ, като в случай на уволнение или при риск от прекратяване на трудовия договор, Ви съветваме да се обърнете своевременно към адвокат. В случай че работодател уволни работничка/служителка, нарушавайки предварителната закрила при уволнение, то уволнителната заповед се обявява за незаконосъобразна от съда на формално основание и респективно се отменя от страна на последния.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия