Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Правни насоки от адв. Станислава Начева и юрист Елвира Димитрова

  • 16 455
  • 208
# 180
Здравейте, имам въпрос и ще помоля за малко разяснение, ако може.
В процес на раздяла сме със сегашния ми приятел. Миналия месец регистрира на мое име кола, с пълномощно издадено му от мен, защото аз нямах възможност да вися в КАТ.
Какво следва сега от тук нататък и какво да направя? Нямам никакви претенции към колата, негова си е, просто не я искам на мое име да остава. С него с добро не мога да се разбера, отказва дори да говорим по темата. Опитах с майка му - но тя не иска да я прехвърля на нея, че щял да се ядоса. Другото което е ВСИЧКИ документи за колата са в него. Просто наистина не знам как да постъпя, но голяма бела ми е на главата...

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      За да се разпоредите със собствеността на колата по някакъв начин, трябва да си върнете документите, удачни са предложените Ви варианти за нотариална покана (изпратена чрез нотариус) или покана за доброволно изпълнение (изпратена чрез ЧСИ).

      След като Свидетелството за регистрация на МПС (Големият и Малкият талон) са вече у Вас, ще можете да му прехвърлите колата чрез Договор за дарение. Необходимо е МПС-то да няма тежести (запори), автомобилът да има сключена застраховка, да има валиден технически преглед, да са платени данъците за него.
      Имайте предвид, че в този вид нотариалното производство е необходимо да участват (да се явят пред нотариуса или да упълномощят лице, което да се яви вместо тях) и двете страни – дарител и дарен (Вие и приятелят Ви или майка му). Разбира се можете да се разберете, дареният да поеме разноските, за да не са за Ваша сметка.
      След сделката получилият МПС-то задължително трябва да регистрира колата на свое име и да получи свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (талон), в което да фигурира като собственик.
      При всички случаи е необходимо съдействие от страна на Вашия бивш приятел. Щом нямате претенции към колата и към него, в негова полза е да се разбере с Вас. Може да намерите Ваш общ познат, който да съдейства за комуникацията помежду Ви, за да може въпросът да се разреши.

      Ако поканата не даде резултат и действията на бившия Ви приятел започнат да Ви създават проблеми (например да се трупат глоби на Ваше име за превишена скорост), можете да се обърнете с Жалба до Прокуратурата. Но тогава той вероятно ще бъде подведен под наказателна отговорност за престъплението обсебване по чл. 206 от Наказателния кодекс.
      Ако сте му подписали пълномощно, за да управлява МПС-то - е добре да го оттеглите. Оттеглянето на пълномощното трябва да бъде извършено в същата форма, в която е и самото пълномощно (например с нотариална заверка).

      По принцип има процедура за Издаване на дубликат на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство на основание чл. 141, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (но и тя включва наличие на някакви документи или самото МПС):
= когато е изгубена, открадната, повредена или унищожена само Част II от свидетелството, дубликат се издава само на база представени документи;
= когато е изгубена, открадната, повредена или унищожена само  Част I от свидетелството, се представя и превозното средство за идентификация;
= когато са изгубени, откраднати, повредени или унищожени и двете части на свидетелството, превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер.
   
      Поздрави!
Виж целия пост
# 181
Здравейте, в последната седмица се сблъсках със следната ситуация и ще помоля за съвет. Инкасаторката на блока казва , че водомерите са над 10 год. и е необходима проверка или подмяната им. Намирам майстор, който ги сменя. Звъня на ВиК, плащам, уговаряме се за посещение, при което ще се постави пломба на студ. водомер. За топлия водомер от топлинното счетоводство ми отговарят, че новият, монтиран водомер не става, необходим друг водомер, който се монтира само от техем, с дистанционно отчитане. До колкото знам срокът е до 2027г., за момента не искам дистанционно отчитане, не искам и да съм нереден ползвателл Какви са правата ми в този случай? Много благодаря за отделеното време.

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Според Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи:
      Периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода в сгради - етажна собственост, се извършват през 10 години.
      Те се извършват по искане и за сметка на потребителите от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по реда на Закона за измерванията.

      До 1 януари 2027 г. монтираните средства за дялово разпределение на топлинната енергия между клиентите в сграда - етажна собственост (по чл. 140, ал. 1 от Закона за енергетиката), които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.
      Според чл. 140, ал. 7 от Закона за енергетиката - При монтиране на нови средства - същите са с дистанционно отчитане. (тази разпоредба е в сила от 12.03.2021 г.)
      Индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда - етажна собственост, се доставят от лице, извършващо услугата дялово разпределение и регистрирано в публичен регистър в Министерството на енергетиката ИЛИ се одобряват от него за използване в сградата.

      Тук обърнете внимание, че след 12.03.2021 г. монтираните "нови средства" (сред които и индивидуалните водомери за топла вода) - трябва да са с дистанционно отчитане, а дружеството, извършващо услугата дялово разпределение/топлинно счетоводство/ има право да одобрява или не вече монтираните индивидуалните водомери за топла вода. 

      За съдействие и разяснения по случая можете да се обърнете и към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ---> https://portal.dker.bg/podavane-na-jalba


      Поздрави!
Виж целия пост
# 182
Наследник съм на сгради в които се е живеело преди, земята е прехвърлена на другите наследници още преди това. Искам де прехвърля моя дял на другите наследници чрез покупко-продажба. Необходимо ли е да представя декларация по чл. 26 от СК, за съгласие на съпругът ми с който сме в брак. Имам жилище, което е само на мое име придобито преди брака, на негово няма нищо. Адресната ни регистрация ако има значение е на друг адрес.

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!

      Според чл. 26 от СК - Действията на разпореждане със семейното жилище - лична собственост на единия съпруг, се извършват със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище - обща собственост или лична собственост на всеки един от тях.

      Когато липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съдия, ако се установи, че не е във вреда на ненавършилите пълнолетие деца и на семейството.

      Разпоредителната сделка със семейното жилище – лична собственост на съпруга-прехвърлител, поражда незабавни последици за сключилите я страни, но няма действие за другия съпруг, ако той не е дал съгласие за разпореждането и липсва разрешение на районния съд за него. Така извършеното разпореждане със семейното жилище е относително, нестабилно, временно положение. Съпругът-несобственик може да оспори сделката с иск за обявяване на недействителността й, а упражняването на това право не е ограничено със срок. Сделката се заздравява, ако съпругът-несобственик даде съгласие за нея след сключването й във формата по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД или ако не я оспори по исков ред.
      Идеята на законодателя е да защити всеки от съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца.

      Следователно попълваме Декларация-съгласие по чл. 26 от СК, когато:

= съпруг А е собственик на семейното жилище и иска да се разпореди с него, а съпруг Б нямаш нищо против това и дава изричното си съгласие, чрез попълване на декларацията;
= имотът е лична собственост на съпруг А (придобит е чрез дарение, покупко-продажба, наследство или други; придобит е преди или по време на брака), съпруг Б трябва да декларира, че имотът не е семейно жилище, т.е. че имотът не се използва за нуждите на семейството.
      С оглед правната сигурност Декларацията по чл. 26 от СК се заверява нотариално, въпреки че, законът не поставя изискване за формата й.

      Според СК не следва да се изисква такава декларация, ако двамата съпрузи имат друго жилище - обща собственост или лична собственост на всеки един от тях.

      Във Вашия случай - притежавате недвижим имот придобит по наследство, който искате да продадете, в брак сте, нямате жилище - обща собственост със съпруга Ви, и той не притежава недвижими имоти на свое име - следователно той трябва да декларира (с Декларацията по чл. 26 от СК), че имотът не е семейно жилище и не се използва за нуждите на семейството.

      Поздрави!

Благодаря Ви за отговора. Ако дам отказ от наследство, всичко изброени отпада нали? Благодаря.

      Здравейте,

      Ето няколко разяснения във връзка с отказа от наследство:
      По принцип отказ от наследство е възможен по всяко време, стига наследството вече да не е прието. Приемането може да стане както изрично (чрез подаване на писмено заявление от лице, което има качеството на наследник, към районния съд по мястото на откриване на наследството), така и с конклудентни действия (като тегленето на суми от сметка/влог на наследодателя; разпореждане с идеална част от наследствен имот; подаването на молба за издаване на констативен нотариален акт за недвижим имот; предявяване на  ревандикационен иск; укриване на имущество от другите наследници; плащане на задължение на наследодателя (към банка или държавата например) и други).
      Недействителен е отказът от наследство - извършен след приемането му. Отказът не може да бъде направен под условие, за определен срок или за определена част от наследството.

      Процедурата представлява подаване (от наследника) на Заявление за отказ от наследство до районния съд по последния постоянен адрес на наследодателя, към което се прилагат:
= нарочна Молба;
= Препис-извлечение от акта за смърт;
= Удостоверение за наследници;
= Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник;
= Вносна бележка за платена държавна такса (20 лв. – за вписване на отказа и 5 лв. – за издаване на самото удостоверение).
      За да е валиден, отказът от наследство, той следва да бъде вписан в Особената книга на районния съд по последния постоянен адрес на наследодателя (вписаните в нея обстоятелства са публични). Той има действие именно от датата на вписването му.

      Отказът от наследство не може да бъде оттеглен и лицето, което го е направило, то губи завинаги качеството си на наследник на наследодателя.
      Отказът обхваща цялото имущество на наследодателя – както активите (например недвижими имоти, МПС-та и други), така и пасивите (неговите задължения). Следователно не може да бъде направен частичен отказ или отказ в полза на конкретен друг наследник. Отказът обхваща и имущество на наследодателя, което е открито след вписване на отказа. Т. е., ако впоследствие бъдат открити имоти на наследодателя, отказалият се наследник не може да размисли и да приеме наследството.

      От друга страна кредитори на наследодателя могат да искат унищожението на отказа в своя полза, ако не могат да се удовлетворят от имуществото на наследника. Искът може да се предяви пред съда в 1-годишен срок от узнаването за отказа, но не по-късно от 3 години след отказа.

      В заключение, ако направите отказ от наследство няма да се налага да прехвърляте своя дял, защото той ще се разпредели между останалите наследници по силата на направения отказ. Но, ако има други активи от наследствената маса ще изгубите и тях. А ако вече сте се разпоредили по някакъв начин с нея - то е налице приемане на наследството и няма да бъде възможно да направите отказ от него.

      Поздрави!
Виж целия пост
# 183
Здравейте.При ранно пенсиониране на учител губи надбавката от Учителския пенсионен фонд.Може ли да я получи ако след година реши да се върне като учител и има възраст изискуема за редовно пенсиониране.
Виж целия пост
# 184
Здравейте. Ще ви цитирам част от една наредба.

// Ведомствените жилища могат да се продават на
служители, които имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската
администрация, по пазарна цена, определена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона
за независимите оценители, която не може да бъде по ниска от данъчната оценка на жилището.//

Въпросното лице е там от 2017г като първо е било на трудов договор, после граждански и след това отново трудов. Единственото прекъсване е от по 2 дни, които са събота и неделя между договорите. Тоест договора приключва например на 10 юни ден петък и след това се прави нов на 13 юни ден понеделник. Интересува ме дали тези дни събота и неделя се считат за прекъсване на стажа? И в самата наредба пише 5г стаж, но не е упоменато какъв,това значи ли,че лицето може да се ,,хване,, за тази думичка стаж и да се счита абсолютно всичко от 2017г до ден днешен? Благодаря Ви.

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Във цитираната Наредба наистина не е конкретизиран видът стаж, както и в Закона за общинската собственост, но по-долу ще разгледаме част от наредбите, които всяка община трябва да приеме, за да определи реда за установяване на жилищни нужди на своите граждани, където изискуемият стаж е определен като "трудов".

      Според чл. 48, ал. 2 от Закона за общинската собственост:
      "Ведомствените жилища на общината могат да се продават на служители, които имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската администрация."

      Според чл. 48, ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на Община Сопот:
      "Ведомствените жилища на Общината могат да се продават на наематели, които имат не по-малко от 5 години трудов стаж без прекъсване в общинската администрация, съответните поделения на бюджетна издръжка или търговски дружества с повече от 50% общинско участие, след Решение на Общински съвет."

      Според чл. 11 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди, за настаняване под наеми продажба на общински жилища на Община Червен бряг:
      "Ведомствените жилища могат да се продават на служители, които имат не по-малко от 5 години трудов стаж без прекъсване в общинска администрация."

      I. "Трудов стаж" по смисъла на Кодекса на труда е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител.
      За трудов стаж се признават и почивните и празничните дни (през които работникът/служителят не е работил), но когато това е по време на трудовото правоотношение.
      Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година (за 2023 г.) се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - не, освен ако не е предвидено друго.
      За трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, в следните случаи:

= работникът/служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването му на работа;
= уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това уволнение, когато не е бил привлечен като обвиняем, бил е оправдан или наказателното преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление;
= лицето е изтърпявало наказание "лишаване от свобода", което впоследствие е признато по съответния ред за неоснователно наложено;
= работникът/служителят е останал без работа поради незаконно задържане на трудовата книжка;
= майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст;
= работникът/служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица, или е бил включен в школи и курсове за преквалификация;
= в други случаи, установени от Министерския съвет.

      Съгласно чл. 9 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж - последният се изчислява в дни, месеци и години.
      При подневно изчисляване на работното време, когато са изработени всички работни дни за съответния месец, той се признава за пълен.
При изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 при петдневна работна седмица и на 25 при шестдневна работна седмица.

      II. "Служебният стаж" по Закона за държавния служител се установява със служебната книжка и с всички доказателствени средства, освен ако в закон или в нормативен акт е предвидено друго. Служебният стаж се изчислява по реда на чл. 355 от Кодекса на труда - по който ред се изчислява и трудовият стаж. 

      III. За "осигурителен стаж" се зачита времето, за което са внесени/дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия, а когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. (чл. 9 от КСО)
      За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което работниците или служителите са изработили най-малко половината от максимално установената с КТ или друг закон нормална дневна продължителност на работното време или установеното за тях с решение на Министерския съвет намалено работно време и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност.
      Във всички случаи не могат да се зачетат за осигурителен стаж повече дни от броя на календарните дни за съответния период.

      Основният принцип, запазен в трудовото право, за разлика от осигурителното е, че за един ден трудов стаж се зачита времето, през което работникът/служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня. Следователно при непълно работно време, например на 4 часа, осигурителният стаж няма да е равен на зачетения трудов стаж.

      За да има прекратяване на осигуряването, трябва да има прекратяване на трудовата дейност.
Такова прекратяване е налице, когато лицето не работи и не се счита за осигурено на нито едно от основанията по чл. 4 от КСО поне един работен ден. В тази връзка не е налице прекратяване на осигуряването, когато има прекратяване на трудовия договор и сключване на нов договор или започване на нова трудова дейност в същия работен ден от прекратяване на договора или в следващия работен ден след прекратяване на предходния трудов договор.

      IV. По отношение на конкретния казус според мен са важни три неща:
= на първо място лицето трябва да има качеството служител,
= на второ - да имам минимум 5 години трудов стаж в общинската администрация
= и на трето - този стаж да е непрекъснат.
      Но на практика се оказва, че всяко прекратяване и започване на правоотношението е прекъсване на трудовия стаж, освен в нормираните от Кодекса на труда случаи, когато за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение.
      В днешно време понятието за трудов стаж и за неговата непрекъснатост, губи своята важност в сравнение с миналото, т. като сега е важен осигурителният стаж на лицата. В близкото миналото с Решение на Върховния съд по гр. д. № 5258 от 1954 г. е било прието, че "Прекратяването на трудовия договор не всякога повлича след себе си прекъсване на трудовия стаж. Ако работникът е уволнен или напусне работата си и постъпи на работа в ново предприятие в месечен срок от уволнението или напускането, то имаме прекратяване на трудовия договор, но нямаме прекъсване на трудовия стаж на работника."
      Според мен можете да отправите запитване към съответната община - да разясни цитирания от Вас текст от Наредбата.


      Поздрави!
Виж целия пост
# 185
Здравейте.При ранно пенсиониране на учител губи надбавката от Учителския пенсионен фонд.Може ли да я получи ако след година реши да се върне като учител и има възраст изискуема за редовно пенсиониране.

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!

      Съгласно чл. 69в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) учителите през 2023 г. придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст:

= за жените: при навършване на възраст: 59 г. и учителски осигурителен стаж: 25 г. и 8 м.,
= а за мъжете: при навършване на възраст: 61 г. и 6 м. и учителски осигурителен стаж: 30 г. и 8 м..
      На тези лица се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд, намалена с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по общия ред по чл. 68, ал. 1 от КСО.

      Пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред през 2023 г. се придобива:

= за жените: при навършване на възраст: 62 г. и осигурителен стаж: 36 г. 4 м.,  
= а за мъжете: при навършване на възраст: 64 г. 6 м. и осигурителен стаж: 39 г. 4 м..

      Хипотезата на чл. 69в, ал. 3 от КСО, дава право на учителите, придобили право на пенсия и пенсионирани по общи ред, да получават пенсия за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,ЗЗ на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО.
      За да възникне право на изплащане на добавка от Учителския пенсионен фонд, е необходимо да са изпълнени кумулативно две условия. На първо място, лицето да е придобило право на пенсия при условията на чл. 69в, ал. 1 от КСО: съответната възраст и учителски стаж. На второ място, като задължително условие за получаване на добавка от Фонда, е предвидено лицето да не се е пенсионирало по този привилегирован ред, а да му е отпусната пенсия по общия ред.
      Тоест, нужно е да е придобито право на ранно пенсиониране, но лицето да не се е възползвало от това и да е продължило да работи като учител след този период, тъй като претендираната добавка от Учителския пенсионен фонд се следва за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване правото на пенсия за ранно пенсиониране.

      Този специален фонд е създаден на 01.01.1997 г. и учителите се осигуряват с отделна осигурителна вноска към него - в размер на 4,3 на сто, на базата на което може да се пенсионират 3 години по-рано от възрастта и стажа за трета категория труд.
      Набраните средства се разходват за изплащане на пенсиите и добавките по чл. 69в от КСО. В хипотези,  когато лицата започват да практикуват учителска професия в по-напреднала възраст и не могат да се възползват от ранното пенсиониране, законът е предвидил възможността за получаване на добавка от Фонда.  

      В обобщение учителите имат три варианта за пенсиониране:
= ранно пенсиониране, но до навършване на годините, необходими за пенсия по общия ред - ще вземат възнаграждение, намалено с 0,1 на сто за всеки недостигащ месец;
= ако са изпълнили условието за години по масовата трета категория труд, но нямат необходимия стаж, но са работили достатъчно за учителска пенсия - възнаграждението им се поема от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта за пенсия при недостигащ осигурителен стаж. След това възнаграждението за старост се поема от НОИ;
= пенсиониране по общия ред - ще получават пенсия за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,ЗЗ на сто от пенсията за всеки месец.
      Според статистиката на Националния осигурителен институт към декември 2022 г. преподавателите вземат добавка, която е средно в размер на 99 лв., а средната пенсия (без добавка) изчислена при първите два варианта е 555 лв..


      Следователно учителите, които упражнят правото си на ранно пенсиониране, получават срочно по-ниска пенсия, но се лишават завинаги от добавката, която формират с вноските си в Учителския пенсионен фонд.
      Към днешна дата Синдикатите в тази сфера се борят за промяна в механизма за ползване на добавката от Учителския пенсионен фонд.

      Поздрави!
Виж целия пост
# 186
[Много Ви благодаря за изчерпателния отговор.Поздрави.
Виж целия пост
# 187
Здравейте и благодаря, че Ви има!
Имаме следния казус: Наемателят ни, чуждестранен студент, изненадващо ни съобщи, че е напуснал апартамента, тъй като лаптопът и I-падът му бил изчезнал и смята че ние сме влизали и сме ги взели. Въпреки, че няколко дни преди това имахме нормална кореспонденция и щеше да ходи да превежда поредния наем. Никога не бихме си позволили да влизаме в жилището в негово отсъствие, както и без предварителна уговорка-това е написано и в договора (двуезичен, нотариално заверен) и стриктно го спазваме. Когато съобщи за изчезването и му препоръчахме да подаде оплакване в полицията, неговият отговор беше, че такова нещо се случвало при много чуждестранни студенти. След като информира, че е напуснал жилището, без да предаде ключовете и без подписване на приемно-предавателен протокол, както е по договор, се крие. По договор, 10 дни след забавяне на плащането на наема, договорът се счита за прекратен. В момента отвън виждаме, че има отворен прозорец и светят лампи, може да е вътре или да е напуснал. Не отваря вратата при звънене на звънеца. По договор "При непредаване на ключовете до 10 дни след забавата, с подписването на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ декларира съгласието си НАЕМОДАТЕЛЯТ да смени ключалките на имота и да преустанови подаването на електроенергия към жилището, а в присъствието на свидетели да опише вещите на НАЕМАТЕЛЯ и да ги съхранява до поискване за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, като страните се съгласяват да не считат това действие за самоуправство по смисъла на чл. 323 от Наказателния кодекс." Изпратихме му мейл, в който написахме, че ако не предаде ключовете ще сме принудени да предприемем съдебни действия. Как да процедираме в случая? Има ли достатъчна тежест написаното в договора, че като влезем във владение на имота си това няма да се счита за самоуправство? Той го е подписал, все пак. Лампите, оставени да светят, и отвореният прозорец, който създава риск от теч, в негово отсъствие може ли да се счита за достатъчно рискови, за да влезем в имота преди да са изтекли 10-те дни? Благодарим Ви за помощта предварително. Смятаме, че отговорът на този казус ще е полезен и за други наемодатели.
Виж целия пост
# 188
Здравейте
Бих искала да попитам как се тълкува според ЗУЕС следния казус :
Семейството ми притежава гараж в сграда част от затворен комплекс, с външна фирма за поддръжка. Не притежаваме друг обект в сградата.
Гаражът е със самостоятелен, отделен вход, без връзка с жилищната сграда с апартаменти. Сградата е газифицирана и всеки апартамент има отделно, собствено газово котле.
Преди известно време е направена проверка/профилактика на СГИ и част от тази сума е начислена и добавена към таксата, която плащаме за гаража,  който притежаваме. Таксата е за поддръжка на комплекса (не на самата сграда) спрямо ид.части на гаража.
Как се третира това от закона и законно ли е да се разпределя тази сума и върху обекти, които са извън жилищната сграда и като цяло извън сградната газова инсталация ?!
Благодаря.
Виж целия пост
# 189
Здравейте,
Като купувачи, установихме пропуск при съставяне на Нотариалния акт въз основа на Предварителен договор за покупко- продажба на жилище,заверен при нотариус. Предварителният договор е за продажба на жилище и право на строеж. В нотариалния акт не е записано/изпуснато/ правото на строеж, фигурира само жилището. Необходимо ли е да бъде направена поправка на нотариалния акт или построеното жилище по подразбиране върви с правото на строеж и не е нужна корекция?
Виж целия пост
# 190
Здравейте, имам въпрос по повод издръжка от бащата след развода.
За да получава детето стипендия за успех освен служ бележка за доходите ми искат и документ с който да докажа, че бащата НЕ плаща издръжка. Как и от къде може да ми бъде издаден такъв?
Много ще съм благодарна, ако ме насочите Simple Smile
Виж целия пост
# 191
Здравейте, моя бивша колежка се оплаква от тормоз и заяждане на работното място. Какво да предприеме?
Виж целия пост
# 192
Здравейте,
Моля за съвет, в момента правя ремонт на покрив и съседите решиха за се оплачат от стрехата на покрива която навлиза с 60 см. в техния имот. Невъзможно е да направим покрива без стреха, Заплашиха ни със съд и в момента се притесняваме. Улуците и водата от тях ще влиза в нашия имот.
Виж целия пост
# 193
Здравейте, може ли разяснение какви са законите за купуване и препродаване на стока - козметика и други нехранителни стоки?

И какви са за хранителни стоки?

Също мога ли да имам фирма на мое име с която да извършвам такава дейност и в същото време да работя на трудов договор на пълен работен ден? В различни сфери ще са фирмата на мое име и тази в която работя?

Благодаря предварително
Виж целия пост
# 194
Здравейте и благодаря, че Ви има!
Имаме следния казус: Наемателят ни, чуждестранен студент, изненадващо ни съобщи, че е напуснал апартамента, тъй като лаптопът и I-падът му бил изчезнал и смята че ние сме влизали и сме ги взели. Въпреки, че няколко дни преди това имахме нормална кореспонденция и щеше да ходи да превежда поредния наем. Никога не бихме си позволили да влизаме в жилището в негово отсъствие, както и без предварителна уговорка-това е написано и в договора (двуезичен, нотариално заверен) и стриктно го спазваме. Когато съобщи за изчезването и му препоръчахме да подаде оплакване в полицията, неговият отговор беше, че такова нещо се случвало при много чуждестранни студенти. След като информира, че е напуснал жилището, без да предаде ключовете и без подписване на приемно-предавателен протокол, както е по договор, се крие. По договор, 10 дни след забавяне на плащането на наема, договорът се счита за прекратен. В момента отвън виждаме, че има отворен прозорец и светят лампи, може да е вътре или да е напуснал. Не отваря вратата при звънене на звънеца. По договор "При непредаване на ключовете до 10 дни след забавата, с подписването на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ декларира съгласието си НАЕМОДАТЕЛЯТ да смени ключалките на имота и да преустанови подаването на електроенергия към жилището, а в присъствието на свидетели да опише вещите на НАЕМАТЕЛЯ и да ги съхранява до поискване за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, като страните се съгласяват да не считат това действие за самоуправство по смисъла на чл. 323 от Наказателния кодекс." Изпратихме му мейл, в който написахме, че ако не предаде ключовете ще сме принудени да предприемем съдебни действия. Как да процедираме в случая? Има ли достатъчна тежест написаното в договора, че като влезем във владение на имота си това няма да се счита за самоуправство? Той го е подписал, все пак. Лампите, оставени да светят, и отвореният прозорец, който създава риск от теч, в негово отсъствие може ли да се счита за достатъчно рискови, за да влезем в имота преди да са изтекли 10-те дни? Благодарим Ви за помощта предварително. Смятаме, че отговорът на този казус ще е полезен и за други наемодатели.

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви и извинете за закъснелия отговор.

      Значение и сила на договора:
      Според чл. 20а от ЗЗД - "Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили."

      Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален.
      Когато неизпълнението на договорно поето задължение се дължи на виновно поведение на длъжника, той трябва да понесе неблагоприятните последици от това.

      Като за начало, дори когато действията на наемателя са причина за прекратяване на договора за наем и това е изрично уредено с последния, е препоръчително след датата на прекратяване (в случая изтичане на 10-дневния срок) наемателят да бъде поканен да върне ключовете, да освободи имота, да заплати всички дължими наеми и разходи във връзка с наемното правоотношение. Това може да стане чрез Нотариалната покана, връчена чрез нотариус или Покана за доброволно изпълнение, връчена чрез съдебен изпълнител. Ако не предприеме доброволно въпросните действия, опишете в поканата, че ще влезете в правата си на собственик.

      Разглеждаме следната хипотеза: имаме прекратен договор и клауза, че ако наемодателят влезе  имота това няма да се счита за самоуправство. Имаме покана и отново бездействие на наемателя - наемодателят може ли да влезе, за да защити имота си и да разполага с него?
      Според константната съдебна практика, за да е налице самоуправство се изисква преди започване на самоуправните действия да е съществувал правен спор между страните. При горните обстоятелства и след описване и съхранение на вещите, не би следвало жалба от наемателя за самоуправство да бъде уважена. Защото наемателят се е отказал от това си право с клаузата в договора - т.е. би следвало да липсва спорното право - следователно и самоуправство.
      В този ред на мисли, наемодателят също може да подаде жалба в съответната районна прокуратура за самоуправство от страна на наемателя – при прекратен договор и покана за освобождаване на имота, наемателят самоуправства, като не освобождава имота. Но и тази жалба вероятно няма да бъде уважена и да се повдигне обвинение.

      Относно описването на вещите на наемателя и съхраняването им до поискване:
      Тези действия не трябва да са с цел уреждане на имуществени претенции, защото въпреки малките изключения съдебната практика е категорична, че отнемането на чужди движими вещи от владението на лице, заради имуществени претенции на дееца към пострадалия, представлява кражба или съответно грабеж - при използвана принуда, но не и самоуправство по чл. 323 от НК.

      Но възниква друг въпрос - налице ли е нарушаване неприкосновеността на жилището (чл. 170 от НК)?
      Европейското право изискват намесата в правото на неприкосновеност на жилището на жалбоподателя да се основава не само на националния закон, но и да бъде пропорционална съгласно § 2 на член 8 от Европейска конвенция за правата на човека.
      Според съдебната практика това е въпрос, който се разглежда за всеки конкретен случай, дали наистина това влизане нарушава правата на наемателя. Ако наемателят е с малко дете, ако наемателят има сериозни заболявания - действията на наемодателя може да се счетат за накърняване.

      Възниква още един въпрос - клаузата, че действията на наемодателя няма да се считат за самоуправство - отказ ли е от права?
      Законът казва, че всяко лице може да се откаже от едно вече възникнало свое субективно право, но не и от бъдещо, несъществуващо към момента на отказа право. Отказът от бъдещи права е недействителен.

      Може ли при евентуален спор електронни съобщения да бъдат представени в съда и ще имат ли те стойността на писмени доказателства?
      Според Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) всяко съдържание, представено в електронна форма – каквото е и имейлът, представлява електронен документ.
      След като страната по сделката е направила електронно изявление, съдържащо се в електронен документ, се приема, че писмената форма е спазена и електронният документ може да бъде представен и приет като писмено доказателство при евентуален съдебен спор между страните. За да има обаче този документ формална доказателствена сила, т. е. за да се счита установено, че той изхожда от страната, изпратила имейла и изразява нейната воля, той трябва да е подписан от страната с квалифициран електронен подпис, равностоен на саморъчния.
      Но според съдебната практика дори електронното съобщение да не е подписано с квалифициран електронен подпис, то не следва да се счита „правно нищо” и не следва да бъде игнорирано. Ако страните не спорят за авторството му и за факта на получаването на имейла получаване, то имейлът и без да е подписан с квалифициран електронен подпис ще служи като доказателство за написаното в него.

      И все пак, когато става дума за покана като в случая, препоръчвам това да става, не чрез имейл. Различно е, ако липсват данни за физически адрес на лицето и то не може да бъде намерено или вече е напуснало територията на страната.

      Ако наемателят все още е в жилището, не иска да напусне или да го освободи от вещите си:
      Наемодателят може да потърси правата си в исков процес, при условията на т.нар. „бързо производство“ на основание чл. 310, ал. 1, т. 2 от ГПК като се образува дело пред съответния Районен съд. Бързото съдебно производство обаче, може да се приложи само по договори за наем, които са с нотариална заверка и вписани.
      Съдът разглежда делото за изваждане на наемател от жилище - в деня на постъпването й и насрочва дата за дело не по-късно от три седмици. По делото следва да се установи имало ли е сключен договор за наем за имота и дали действието на договора е прекратено.
      Съдът е длъжен да обяви решение за изваждане и отстраняване на наемателя в срок до две седмици.
      Въз основа на съдебното решение се издава изпълнителен лист и се образува изпълнително дело пред съдебен изпълнител за извеждане на лицето от имота. Загубилата страна понася и разноските.

      Обединят ли се исковете за освобождаване на имота и за заплащане на дължимите наеми и консумативни разходи за имота, делото ще се гледа по общия ред.
      Ако след прекратяване на договора за наем наемателят не иска доброволно да напусне имота, той дължи обезщетение на наемодателя.
Обезщетението е в размер на пазарната наемна цена за имота. То се дължи за периода от датата на прекратяване на наемния договор до датата на връщане на имота на наемодателя. Няма значение дали предаването на имота е станало доброволно или по принудителен ред. Наемателят дължи обезщетение, ако не е освободил предоставения му под наем имот, дори и да не го ползва.

      В най-добрия случай ще минат три месеца, за да се стигне до извеждането на наемателя и то, ако първоинстанционното съдебно решение не се обжалва. Което не е малко време, ако заради отворения прозорец възникне теч, ако се получи проблем заради светнатите лампи?
      Стои и въпросът къде е адресната регистрация на лицето, за да му бъдат връчвани поканите и призовките там. А ако чуждестранният студен вече не е в страната?

      Изненадващо напускане на наетия имот и неплатени задължения или щети от наемателя:
      Когато наемателят напусне имота и остави след себе си неплатени: месечни наеми, сметки за консумативи (електрическа енергия, парно, вода и др.), както и щети върху имота - наемодателят има право да потърси правата си по съдебен ред като се снабди с изпълнителен лист. Преди това, ако има желание може да покани наемателя да изпълни задълженията като последна възможност за доброволно изпълнение преди съдебна интервенция.

      Съмнения за изчезнали вещи:
      Относно обвиненията за изчезнали негови вещи е било редно в момента на установяването на липсите - да се обърне директно към телефон 112 (където може да бъде приет сигналът му и на английски език) и органите на реда, които да дойдат на място, за да установят дали има следи от взломяване в жилището, да опишат какво е изчезнало и пред тях да изложи съмненията си.
      Ако подаде жалба срещу Вас, че сте откраднали вещите му и се докаже, че това не отговаря на истината. Имате право Вие да подадете жалба в Прокуратурата за набедяване по чл. 286 от НК.

      Как да се защити наемодателят:
      При сключване на договора за наем, наемодателят може да изиска двоен или троен депозит, който да покрие евентуални бъдещи загуби.
      Да се поиска вписване на гарант /солидарен длъжник/ - българско физическо или юридическо лице, в случай, че настъпят гореописаните събития, за да има от кого наемодателят да потърси отговорност в страната.
      Да се изиска представяне на служебна бележка от работодател, а ако е студент - от учебното заведение., като гаранция, че това лице няма да изчезне, а има намерения за уседналост.

      В заключение:
      За съжаление това за мен е един от казусите, където категорично и най-добро решение няма. Според мен трябва да се започне с опит за връчване на покана (чрез нотариус или съдебен изпълнител) след изтичане на 10-дневния срок.
      След ново бездействие от страна на наемателя има два варианта:
 = влизане и смяна на ключалките и опис на вещите в присъствието на свидетели на база на клаузата от подписания между страните договор. (Още повече самият той Ви е информирал, че е напуснал жилището.)
= иск пред Районния съд за извеждане на наемателя.
      Риск от ответни действия на наематели, винаги има. Въпросът е съдът и прокуратурата как ще преценят конкретната ситуация.

      Поздрави!
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия